• Montaż elementów pionowego oznakowania dróg

  Prowadzimy kompleksowy i fachowy montaż elementów pionowego oznakowania dróg. Ekipy montażowe wyposażone są w specjalistyczne samochody i sprzęt umożliwiający prowadzenie robót montażowych na drogach, bez większych utrudnień w ruchu drogowym.

  Oferowany przez naszą firmę montaż elementów oznakowanie pionowego wykonywany jest na drogach i obiektach mostowych zgodnie z otrzymanymi projektami organizacji ruchu i obejmuje swoim zakresem:

  • montaż znaków drogowych,
  • montaż tablic na konstrukcjach rurowych, kratownicowych płaskich i przestrzennych, wysięgnikach i bramach,
  • specjalistyczny montaż konstrukcji bezpiecznych,
  • montaż znaków aktywnych na wysięgnikach i bramach,
  • montaż systemów informacji miejskiej,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • demontaż oznakowania pionowego.

  Zalety

  • możliwość wykonawstwa prac kompleksowych na jednym odcinku dróg: oznakowanie pionowe, poziome, montaż barier, montaż ekranów akustycznych,
  • wyposażenie ekip montażowych w specjalistyczne samochody i sprzęt, umożliwiający prowadzenie robót montażowych na drogach bez powodowania większych utrudnień w ruchu,
  • wysoka sprawność i szybkość montażu wynikająca z doświadczenia i wysokich kwalifikacji ekip montażowych,
  • posiadane przez brygadzistów i pracowników montażu liczne uprawnienia w tym do kierowania ruchem podczas wykonywanych prac montażowych,
  • terminowość prowadzonych robót zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • wysoka jakość i trwałość wbudowywanych materiałów,
  • właściwe zabezpieczenie prac poprzez stosowanie wysokiej jakości oznakowania tymczasowego oraz ochronnych ubrań roboczych pracowników.

  Najważniejsze realizacje WIMED-u:

  • oznakowanie układu komunikacyjnego terminalu lotniczego Okęcie2,
  • kompleksowa wymiana oznakowania kierunkowego na ponad 50% dróg krajowych w Polsce,
  • kompleksowe utrzymanie dróg w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie i Kielcach,
  • wykonanie oznakowania – pierwszej w Polsce samochodowej trasy turystycznej tzw. Trasy Kórnickiej,
  • wymiana oznakowania kierunkowego oraz oznakowanie przejść dla pieszych na drogach województwa śląskiego,
  • oznakowanie w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego łuków i przejść dla pieszych na drogach województwa małopolskiego,
  • wykonanie i montaż bram do tablic zmiennej treści na Autostradzie A4,
  • oznakowanie drogowskazowe na terenie miasta Poznań,
  • oraz wiele innych zadań oznakowania autostrad, dróg ekspresowych, krajowych i obwodnic.
 • Montaż i demontaż barier energochłonnych

  Oferujemy montaż i demontaż barier drogowych ochronnych z profilowanej taśmy stalowej, na drogach i obiektach mostowych, celem zabezpieczenia przed wypadnięciem pojazdu z nasypu drogowego lub czołowym zderzeniem.

  Zalety

  • Montaż przy użyciu najnowocześniejszych maszyn do wbijania i wyciąganiu słupków.
  • Wykorzystanie maszyny do odwiertów w betonie i asfalcie.
  • Szybkie tempo prowadzenia prac ze względu na wydajność użytego sprzętu.
  • Doświadczone ekipy montujące bariery.
  • Właściwe zabezpieczenie prac poprzez oznakowanie tymczasowe oraz ochronne ubrania robocze pracowników.
  • Możliwość wykonawstwa prac kompleksowych na jednym odcinku dróg: oznakowanie pionowe, poziome, montaż barier, montaż ekranów akustycznych.
 • Lakierowanie proszkowe

  Projektowanie i druk tablic drogowych

  Wykonujemy usługi lakierowania proszkowego farbami poliestrowymi fasadowymi, epoksydowymi w dowolnym kolorze palety RAL. Na zamówienie wykonujemy również malowanie farbami strukturalnymi. Mamy możliwość malowania elementów o długości do 6 m i wysokości 1,6m.

 • Sitodruk

  Projektowanie i druk tablic drogowych

  Oferujemy usługi sitodrukowe jednobarwne i wielobarwne; wykonujemy naklejki, szyldy na foliach zwykłych i odblaskowych.

 • Wycinanie plazmowe

  Projektowanie i druk tablic drogowych

  Wycinamy przy pomocy programów komputerowych kształty z blachy stalowej i aluminiowej do grubości 60 mm.

 • Projektowanie grafiki tablic / wycinanie ploterowe

  Wykonujemy indywidualne projekty tablic drogowych, zgodnie z instrukcją przy zastosowaniu specjalnych programów komputerowych.

  Świadczymy usługi w zakresie reklamy, wycinania ploterowego z folii do szerokości rolki 120 cm.

 • Oznakowanie chemoutwardzalne

  Oznakowanie chemoutwardzalne metodą natryskową może być aplikowane jako cienko- i grubowarstwowe, właściwie na każdym rodzaju podłoża. Posiada bardzo dobre parametry odblaskowości i wytrzymałości na ścieranie, z możliwością regulacji parametru szorstkości. Dzięki regulacji grubości nakładanej powłoki, istnieje możliwość wykonywania aplikacji na zużytym oznakowaniu poziomym, bez konieczności jego wcześniejszego usunięcia, na każdym rodzaju starego oznakowania: cienkowarstwowym, termoplastach i chemoutwardzalnym strukturalnym.

  Zakres stosowania:

  • oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe (0,9 1,5 mm),
  • odnowa i regeneracja starego oznakowania termoplastycznego, chemoutwardzalnego strukturalnego i cienkowarstwowego.

  Zalety oznakowania chemoutwardzalnego metodą natrysku

  • zwiększona odporność na ścieranie podczas użytkowania,
  • dobra widoczność w różnych warunkach (dzień, noc, deszcz),
  • możliwość regulacji parametru szorstkości i odblaskowości,
  • dobra przyczepność na kostce brukowej,
  • zastosowanie technologii chemoutwardzalnego natrysku minimalizuje (ogranicza) emisję rozpuszczalników chemicznych do atmosfery, co powoduje, iż oznakowanie jest bardziej przyjazne dla środowiska,
  • szeroki zakres temperatur w których oznakowanie może być aplikowane (od 5ºC 40ºC),
  • szybka metoda aplikacji i szybkie schnięcie oznakowania (do 20 min.)
  • możliwość aplikacji na zużytym oznakowaniu bez konieczności jego usuwania,
  • nadaje się na każdy rodzaj starego oznakowania cienkowarstwowego, termoplastycznego i chemoutwardzalnego (także strukturalnego),
  • grubość oznakowania 0,9 – 1,5mm,
  • trwałość zbliżona do oznakowania grubowarstwowego
  • odblaskowość początkowa powyżej 400 mcd/lx/m2

  Podstawowe parametry

  • trwałość oznakowania min. 24 miesiące,
  • odblaskowość początkowa nawet 500 mcd/lx/m2,
  • odblaskowość końcowa znacznie powyżej 100 mcd/lx/m2,
  • szorstkość oznakowania nie mniej niż 40-45 jednostek SRT,
  • widzialność w dzień: oznakowanie świeże nie mniej niż 0,50; oznakowanie używane nie mniej niż 0,30.
  • Usuwanie oznakowania poziomego

   Zastosowanie metody frezowania, przy usuwaniu oznakowania poziomego, powoduje niszczenie warstwy ścieralnej poprzez jej rozszczelnienie i pozostawienie rowków w nawierzchni o znacznej głębokości.

   Obecne technologie usuwania oznakowania posiadają wiele mankamentów. Stosując metodę zamalowywania farbą linii lub symboli, które mają być niewidoczne, nie uzyskujemy pożądanego efektu, gdyż farba pokrywająca stare oznakowanie szybko się ściera oraz pozostawia nieestetyczne plamy na jezdni. Metody piaskowania, hydrodynamiczna i chemiczna pozwalają na uzyskanie dobrych efektów usunięcia powłok, lecz są kosztowne i wymagają szczególnego zabezpieczenia w czasie prowadzonych robót, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym.

   Dobrą i wyjątkową alternatywą dla drogich i wymagających szczególnego zabezpieczenia w czasie prowadzenia robót, metod (piaskowania, hydrodynamicznej, chemicznej) jest technologia śrutowania. Wyróżnia się ona zdecydowanie jakością usuwania powłoki malarskiej bez naruszenia warstwy ścieralnej oraz jest technologią atrakcyjniejszą pod względem cenowym w odniesieniu do wyżej wymienionych.

   Bezinwazyjne usuwanie (technologia śrutowania)

   Technologia śrutowania oferowana przez WIMED® polega na usuwaniu warstwy malarskiej z nawierzchni za pomocą stalowych śrutów, które zostają wprawione w ruch przez koło rzucające w maszynie zwanej śrutownicą, a następnie z dużą siłą uderzają o podłoże, którego wierzchnia, mniej spójna warstwa (np. stare oznakowanie farbą) ulega rozkruszeniu i w konsekwencji usunięciu. Rozkruszony materiał wraz ze śrutami zostaje zassany do komory, w której znajdują się śruty. Następnie, dzięki temu, że posiada mniejszą masę zostaje on oddzielony od śrutów i odprowadzony przewodem do odkurzacza, stanowiącego integralną część śrutownicy. Odkurzona powierzchnia może stanowić bezpośrednie i wystarczające przygotowanie do aplikacji oznakowania poziomego odpowiednią farbą lub masą.

   Zalety

   Śrutowanie to nowa era w usuwaniu starego oznakowania poziomego:

   • doskonałe oczyszczenie nawierzchni,
   • minimalna ingerencja w nawierzchnię, z której usuwane jest oznakowanie,
   • brak emisji szkodliwych pyłów dla otoczenia,
   • możliwość zastosowania na różnego typu nawierzchniach.

   Dotychczasowe zastosowanie technologii śrutowania w budownictwie i drogownictwie:

   • usuwanie wierzchnich powłok wylewek, nawierzchni betonowych przed układaniem izolacji, posadzek itp.
   • usuwania starego oznakowania poziomego lub przygotowanie powierzchni pod technologię malowania wymagającą zwiększenia przyczepności nawierzchni drogi.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Akceptuję politykę prywatności i cookies.

  Więcej Produktów Znajdziesz Na Sklepie WIMED

  WIMED realizuje kompleksowe dostawy i montaż Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego