O FIRMIE

WIMED – lider w produkcji znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Motto WIMED-u brzmi: Stale doskonalimy nasze działania, aby każdego dnia być lepszymi od nas takich, jakimi byliśmy wczoraj. Dlatego dziś WIMED jest jedną z najlepiej rozpoznawanych, tak w Polsce jak i Europie, firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

timeline_pre_loader
HISTORIA FIRMY WIMED

28 marca 1988 r.

zdzislaw-dabczynski-zalozyciel-wimedu

Zdzisław Dąbczyński uzyskuje wpis do rejestru działalności gospodarczej. Powstaje firma WIMED (Wykonywanie i Montaż Elementów Drogowych).

pierwszy-zaklad-wimed

Siedzibę zakładu i halę produkcyjną stanowi wówczas drewniana wiata kryta eternitem, postawiona obok domu, gdzie Właściciel Zdzisław Dąbczyński pracuje wraz z pierwszymi zatrudnionymi pracownikami i rodziną.

16.05.1988 r.

pierwszy-znak-drogowy-wimed

Tego dnia zostaje zamontowany pierwszy w historii WIMED-u znak drogowy. W tym samym czasie poszerzona zostaje oferta o nowy własny produkt – betonowe słupki hektometrowe. Latem 1989 roku pojawiają się pierwsze odblaskowe znaki na podkładach z blachy cynkowej oraz zostaje wdrożony do produkcji system uchwytów uniwersalnych do znaków i tablic, który szybko staje się standardem w skali całego kraju.

Wrzesień 1991 r. - październik 1993 r.

Wzrastająca wielkość produkcji zmusza właściciela firmy, aby przenieść ją do większej hali zlokalizowanej w Tarnowie. W kolejnych latach powstaje nowy zakład, na skutek dynamicznego rozwoju firmy.

Luty 1994 r.

wimed-swiadectwo-kwalifikacji

Instytut Badawczy Dróg i Mostów nadaje firmie WIMED Świadectwo Kwalifikacji na kompleksowe wykonawstwo w zakresie pionowego oznakowania dróg.

Wrzesień 1994 r.

oficjalne-otwarcie-nowego-zakladu-wimed

WIMED współorganizuje II Małopolskie Spotkanie Drogowców, w którym bierze udział prawie 600 osób zarówno z Polski jak i z zagranicy. W czasie spotkania następuje oficjalne otwarcie nowego Zakładu.

Kwiecień 1995 r.

wimed-godlo-teraz-polska

Wieloletnią troskę o wysoką jakość wyrobów wieńczy otrzymanie Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”. W kwietniu 1995 r. WIMED zostaje laureatem V edycji konkursu za produkowane przez Zakład odblaskowe znaki drogowe.

wimed-nagrody-i-wyroznienia

Nagrody i wyróżnienia (m.in. Lider Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Krakowski Dukat i inne) są świadectwem rzetelnej i odpowiedzialnej pracy Zakładu, potwierdzającym także wysoką jakość produktów.

certyfikaty-wimed

Kolejne lata to ciągły rozwój firmy, zdobywanie nowych certyfikatów m.in.: znak bezpieczeństwa “B”, system zapewnienia jakości AQAP, system jakości ISO-9002.

wimed-wspolpraca

WIMED ceniony za najlepsze produkty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego rozpoczyna współpracę z norweską firmą JURALCO i amerykańską TRINITY.

wimed-prolife

Obecnie WIMED rozwija własny system konstrukcji bezpiecznych pod nazwą PROLIFE, którego podstawową cechą jest zmniejszenie skutków wypadków powstających w wyniku zderzenia pojazdu z konstrukcjami wsporczymi do znaków i tablic drogowych.

wimed-zespol

Lata istnienia WIMED-u to nie tylko działalność produkcyjno-montażowa. To również liczne konferencje, referaty, wykłady wygłaszane na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udział w targach i wystawach.

dostawa-i-montaz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego

WIMED realizuje kompleksowe dostawy i montaż Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla administracji drogowej, urzędów oraz firm i przedsiębiorstw drogowych.

wimed-program-gambit

WIMED – realizuje cele i priorytety programu GAMBIT 2005 takie jak; Zmniejszenie skutków wypadków oraz poprawę jednoznaczności i czytelności oznakowania dróg.

wimed-certyfikat

WIMED wdraża w kompleksowych rozwiązaniach wyniki programów badawczych RISER, ROSBUD, AUTOSTRADOS i innych, oferuje produkty z cechami biernego bezpieczeństwa spełniające wymagania norm PN EN 12899-1, PN EN 12767, PN EN 1317, EN PN 12966 i innych.

wimed-produkcja-znakow-drogowych

WIMED jest konkurencyjną firmą poprzez innowacyjne, dynamiczne i twórcze podejście do wyzwań rynkowych z uwzględnieniem jakości wyrobów oraz atrakcyjnej ceny i szybkiej realizacji zleceń.

wimed-system-zarzadzania-jakoscia

WIMED posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z Normami PN-EN ISO 9001:2001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy PN-EN 18001:2004

wimed-logo

„(…) wspólnie z moimi współpracownikami wnieśliśmy wiele do tego, aby polskie drogi były lepiej oznakowane i bezpieczniej wyposażone w elementy infrastruktury, które zmniejszają skutki wypadków drogowych. Dzięki naszym rozwiązaniom i konstrukcjom kilkadziesiąt osób uniknęło śmiertelnych czy ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych”.