Znak drogowy

Znaki drogowe

Znaki drogowe WIMED odpowiednio profilowane i usztywniane spełniają wymagania odporności na odkształcenia (zgodnie z normą PN – EN 12899-1), we wszystkich strefach wiatrowych w Polsce.

Znaki kolejowe

WIMED oferuje wszystkie typy znaków kolejowych. Wykonane z blachy stalowej, z zaginanymi krawędziami i folią odblaskową o doskonałych walorach odblaskowych i trwałości użytkowania.

Miejski System Informacji

Estetyczne i solidne tablice rozprowadzające, naścienne adresowe i numerowe, tablice z nazwami ulic, tablice informacji turystycznej itd. Stanowią wystrój i budują wizerunek organizacyjny miasta.

Oznakowanie osiedli

WIMED oferuje wysokiej jakości oznakowanie osiedli: znaki drogowe strefa ruchu, droga wewnętrzna, strefa zamieszkania itd. oraz elastyczne krawężniki gumowe z taśmą odblaskową.

Szlaki turystyczne i rowerowe

Znaki szlaków rowerowych i tablice turystyczne ułatwiające dojazd i identyfikację najważniejszych obiektów turystycznych. Jednolita, czytelna forma graficzna i najlepsze metody zadruku.

Tablice i tabliczki nietypowe, reklama, tablice unijne

Tablice i tabliczki nietypowe z dowolnym tekstem, zabawnym rysunkiem, wybranym symbolem. Tablice unijne i reklamowe z mocną konstrukcją (folia wyklejana na podkładzie ocynkowanym).

Oznakowanie parkingów

Blokady parkingowe z folią odblaskową, znaki i tabliczki kierunkowe, informacyjne, zakazu oraz separatory i ograniczniki parkingowe, pozwalające na szybkie i bezpieczne parkowanie.

Oznakowanie poziome

Punktowe elementy odblaskowe wytrzymałe na uderzenia oraz ścieranie, o doskonałej widoczności w nocy, farby do znakowania jezdni, masy chemoutwardzalne, taśmy odblaskowe tymczasowe.

Oznakowanie aktywne

Znaki i pylony aktywne WIMED o konstrukcji odpornej na czynniki atmosferyczne oraz bardzo dobrej czytelności przy niewielkim oświetleniu zewnętrznym i niesprzyjających warunkach.

Więcej produktów znajdziesz na sklepie WIMED

WIMED realizuje kompleksowe dostawy i montaż Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego